Basın Hukuku

Basın Hukuku

Bilişim ve Basın Hukuku Nedir ?

Bilişim hukuku, bilişim cihazlarında oluşturulan sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. Bilişim hukuku İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu da kapsamaktadır. Bu bağlamda;gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir. Bilişim Hukuku; İnternet Hukuku ve Bilgi Teknolojisi Hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Bilgi Teknolojisi Hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması ile ilgili hükümleri düzenler. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında düzenlemeler içerir. İnternet Hukuku ise internet’in kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri inceler. İnternet Hukukunun hukukun birçok alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet erişimi ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.