Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ile birlikte bu alandan hizmet alan bireylerin haklarını kapsayan hukuk birimidir. Bu konuyu idare hukuku ile birlikte ceza hukuku bakımından ele aldığını ve incelediğini de belirtmekte fayda var diye düşünüyoruz. Yeni dönem ile birlikte değişime açık hale gelen sağlık politikaları, sağlık ve tıp hukuku ile birlikte çok daha fazla değer kazanıyor ve önem arz ediyor.

Sağlık ve Tıp Hukuku Neden Var?

Hekimler ile birlikte hastaların da sahip oldukları hakları bilmeleri ve bu konuda bilinçli hareket etmeleri gerekiyor. Tıp dünyasının gelişim kaydetmesi ve hekimlerin kendi alanında uzmanlaşabilmesi için bu hukuk biriminin de katkısı olacaktır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da bilinçli hareket etmek ve tarafların sahip oldukları hakları öğrenmeleri de bu yüzden önem arz etmektedir.