BİZİMLE İLGİLİ

Hukuk bürosu olarak organize olduğumuz ve hukuk çalışmalarımızı yürüttüğümüz Hukuk Büromuzda hâlihazırda iyi derecede İngilizce bilen 5 avukat, 2 stajyer avukat, 1 sosyolog, 1 halkla ilişkiler uzmanı, 2 yardımcı eleman ve 2 sekreter olmak üzere çalışma yapmaktayız.

Büromuz Avukatlarının Yanında, gerektiğine Üniversite bünyesinde bulunan ilgili branşlardaki hukuk hocalarından dahi danışmanlık hizmeti almaktayız.Bir dönem “Libya Arap Halk Cemahiriyesi” Devletinin, “İstanbul Konsolosluğunun” Hukuk Danışmanlığını yapan Hukuk Büromuz “Devletler Özel Hukuku” Konusunda dahi tecrübe sahidir.

Ticaret Hukuku ve yine İcra İflas Hukuk ve Ceza Hukuku üzerinde yoğunlaşmış bulunmakla beraber iş hukuku üzerinde de ciddi tecrübemiz ve hukuki birikimimiz oluşmuştur. Ve yine toplu icra takiplerinde sistemli ve disiplinli takip ve İcra İflas Hukukunda özellikle borçlu firmaların borçlarını ödeme ve alacaklıların iyi niyetli olmayan imha edici üsluplarına engel olunabilmesi ve beraberinde borçları sisteme koyma noktasında koordine edecek danışmanlık hizmetleri özellikle ihtisasımızı ve yıllar boyunca uygulama tecrübelerimizi oluşturmaktadır.

Yine markalar Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Hukuku ve Haksız Rekabete dayanan davalarda da büromuz ve koordineli olduğumuz Hukuk Bilim adamları olan hocalarımız bilirkişilik düzeyinde ihtisas sahibidir. Tüm bu açıklamalar ışığında “Hukuki Danışmanlık Hizmetlerini” mevzuattaki yasalar, İstanbul Barosunun tavsiyeleri ve yapacağımız sözleşmeler uyarınca çalışmalar yapabileceğimizi arz ederiz.

Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

Ayeti Kerime

3562

MÜVEKKİL

2050

ÇALIŞMA SAATİ

2565

SİZDEN GELENLER

750

HİZMET BELGESİ

EKİBİMİZ

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.